Hakkımızda

Biz Kimiz ?

“Kültür nedir?” sorusunu “uygarlık” ile eşanlamlandırarak yanıtlayan bir sosyolojik dönemi halen yaşamaktayız.

Ziya Gökalp'in kültür ve medeniyet ayrımının Türk sosyolojisinin dayanaklarından biri ve en önemlisi olduğunu biliyoruz. Kültür, yerelliği çağrıştırırken, "'medeniyet"in evrensel ve mutlaka "batı dili" ile okunabilir olması gerektiği düşünülmüştür.

Aralarında dönüşümlü bir geçirgenlik bulunan ve bu nedenle de çoğu zaman aynı kelime anlamları yüklenen bu iki kavramın, öykünülen Batı'da, her zaman bizde anlaşıldığı şekilde değerlendirilmediğini de görmekteyiz. Almanlar kültürü, bir halk kültürü (hars) yani yerellik olarak anlarken, Fransızlar kültürü "entelektüel, okumuş-bilgili adam" anlamında kullandılar. Bu ayrımda, Almanlara göre kültürün yerel yaşamın adetlerine bağlanıldığını,

 

Fransızlarda ise evrenselliğe yürüyen bir bilgi sahipliğinin esas alındığını gözlemlemekteyiz. Kültürün yerelliğin, medeniyetin ise evrenselliğin bir öğesi olduğu anlayışından yola çikan Ziya Gökalp, Alman ve Fransız anlayışlarını harmanlayarak kültür ve medeniyeti heterojen bir zemin üzerinden değerlendirmiştir. Sıkça dile getirilen Doğu-Batı sentezini temsil ettiğimiz, ikisinin arasında bir "köprü" olduğumuz doğrultusundaki tezler, bu sosyolojik sürecin ürünüdür. Kızıltan Kültür Merkezi, "Işık, Doğu'dan gelir." düsturunun bilinci ile bu kültür kumalarında yerelliği esas almaktadır.

Bu amaçla, özellikle yerel sanatçıların karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olunacaktır. Kültür Merkezinde, herkesin kullanımına sunulan kütüphane, yerel benzerlerinden nitelik ve nicelik olarak çok daha kapsayıcıdır ve giderek daha da zenginleştirilecektir.

 

Yerel sanatçıların araç ve gereç ihtiyaçları tarafımızca karşılanacak, sanatçıların ve sanatçı adaylarının Kültür Merkezini kullanmaları ve her türden sanatsal öğretim ve eğitimleri, hiçbir koşulda ücrete bağlanmayacak, kısaca Merkezdeki her türden tüketim paradan bağımsızlaştırılacaktır. Kızıltan Kültür Merkezi, hiçbir "sponsorun" katkısını kabullenmeyecek, gelecekte ise vakıf haline dönüşecektir.

Yukarıda ana hatları belirtilmiş çerçeveye uygun olarak bu toprakların en özgün kültür ürünü olan ve yazının "üstat elinden çıkmış tablo" halini aldığı hat sanatının en güzel örneklerinden "Hilye-i Şerife" koleksiyonu ile açılışımızı yapıyoruz.

 

KIZILTAN KÜLTÜR MERKEZİ
Ahmet Muhtar Kızıltan

Sanat Galerimizden Kareler

  • Emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkürler...

    - Ahmet Muhtar KIZILTAN -
  • Merhaba Değerli Sanatseverlerimiz, bir yıl gibi kısa bir zaman zarfında çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Bu ilgiden anlıyoruz ki doğru bir çalışmaya gönül vermişiz. Sanatseverlere bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bizlere. Kültür merkezimizde emeği geçen tüm dostlarımıza, Antalya Belediyesi'ne, koleksiyonlarıyla katkı sağlayan dostlarımıza teşekkürü borç biliriz.

    - Ahmet Muhtar Kızıltan -
  • Bu ilgiden anlıyoruzki doğru bir çalışmaya start vermişiz. Sanat severlere bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bizlere. Kültür merkezimize emeği geçen tüm dostlarımıza , Antalya Belediyesi'ne, kolleksiyonlarıyla katkı sağlayan dostlarımıza teşekkürleri bir borç biliriz.

    - Ahmet Muhtar Kızıltan -